Array ( [mb_level] => 1 ) qnaArray ( [wr_id] => 1307 [wr_num] => -764 [wr_reply] => [wr_parent] => 1307 [wr_is_comment] => 0 [wr_comment] => 0 [wr_comment_reply] => [ca_name] => [wr_option] => [wr_subject] => 모바일티켓 재전송 [wr_content] => 부주의로 문자가 지워져버렷네요 재전송 부탁드립니다. 010 5507 3008 [wr_link1] => [wr_link2] => [wr_link1_hit] => 0 [wr_link2_hit] => 0 [wr_trackback] => [wr_hit] => 4432 [wr_good] => 0 [wr_nogood] => 0 [mb_id] => [wr_password] => *668C02D0DCCF5833D6E09C51E6D1B2C605789474 [wr_name] => 이원호 [wr_email] => yuoyuoyuo@naver.com [wr_homepage] => [wr_datetime] => 2014-07-04 14:42:31 [wr_last] => 2014-07-04 14:42:31 [wr_ip] => 203.247.145.133 [wr_1] => [wr_2] => [wr_3] => [wr_4] => [wr_5] => [wr_6] => [wr_7] => [wr_8] => [wr_9] => [wr_10] => [is_notice] => [subject] => 모바일티켓 재전송 [comment_cnt] => [datetime] => 2014-07-04 [datetime2] => 07-04 [last] => 2014-07-04 [last2] => 07-04 [name] => 이원호 [reply] => [icon_reply] => [icon_link] => [ca_name_href] => ../bbs/board.php?bo_table=qna&sca= [href] => ../bbs/board.php?bo_table=qna&wr_id=1307&sfl=&stx=&sst=wr_hit&sod=desc&sop=and&page=7 [comment_href] => ../bbs/board.php?bo_table=qna&wr_id=1307&sfl=&stx=&sst=wr_hit&sod=desc&sop=and&page=7 [icon_new] => [icon_hot] => [icon_secret] => [link] => Array ( [1] => [2] => ) [link_href] => Array ( [1] => ../bbs/link.php?bo_table=qna&wr_id=1307&no=1&sfl=&stx=&sst=wr_hit&sod=desc&sop=and&page=7 [2] => ../bbs/link.php?bo_table=qna&wr_id=1307&no=2&sfl=&stx=&sst=wr_hit&sod=desc&sop=and&page=7 ) [link_hit] => Array ( [1] => 0 [2] => 0 ) [file] => Array ( [count] => 0 ) [num] => 774 )
게시물 : 864건
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
774 모바일티켓 재전송  이원호 07-04 4432
773 일요일 입장권 변경 가능 문의 (1)  박종필 07-02 4406
772 라이센스 취득 관련 (1)  최호준 07-24 4378
771 티켓 재발송 요청  유경주 07-05 4319
770 티켓 재전송부탁드립니다 (1)  김상율 04-29 4310
769 미성년자 성인 동반 관련해 문의 드립니다 (1)  k890737 06-25 4283
768 휠 교환  휠 교환 06-05 4257
767 모바일티켓..재전송가능한가요?? (1)  양혜진 07-02 4242
766 모바일 티켓 재발송  이의호 07-05 4240
765 모바일티켓 재전송 부탁드립니다  문상현 07-03 4212
764 일요일 택시타임?  오수현 07-03 4210
763 모바일 티켓 재전송 요청입니다 ㅠㅠ (1)  최정필 06-25 4190
762 입장시간  김준기 07-04 4164
761 모바일초대장 재전송 (1)  박병권 06-29 4160
760 타임 테이블 알 수 없나요? (1)  옵디자르 06-25 4144
처음 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 맨끝